Giỏ hàng

số hóa

Banner
Bài học kinh doanh

Góc nhìn chân thật về cuốn sách “Số hóa doanh nghiệp – từ chiến lược đến thực thi”

Chỉ mới phát hành tại Việt Nam từ tháng 5/2019 nhưng doanh thu tạm tính của cuốn sách “Số hóa doanh nghiệp – từ chiến lược đến thực thi” trong 4 tháng đầu tiên đã đạt hơn 1.000 bản. Các nhà quản lý, lãnh đạo…
Banner
>