Giỏ hàng

Giới thiệu sách

Các đầu sách của Tủ sách doanh nhân HBR Books sẽ giúp bạn phát triển tư duy kinh doanh, cải thiện các vấn đề vướng mắc trong công việc, quản lý đội ngũ nhân sự và đưa doanh nghiệp lên một tầm cao mới.

 

Banner
Banner
>